Založba Tamaj - Otrok ustvarja - Tatjana Ban


Kresnička

Kresnička

24,00 €

Besedilo Kresnička je pravljica v sličicah, kar pomeni otrokom, ki šele stopajo v svet samostojnega branja, kot bralna vzpodbuda ponujen avtorski slikopis. Besedilo, ki povezuje besedno in slikovno sporočilo (sporočilo pravljice kot celote otrok nato sestavlja samostojno). Govori o prijateljstvu med živalmi, hkrati pa dopušča veliko svobode pri nadgrajevanju osnovne zgodbe. Tako bo otrok ugibal, zakaj želi kresnička svetiti sovi, katero knjigo bere sova, zakaj je do kresničke osorna, kako to, da jo zavrnejo tudi druge pravljične osebe – razen murna, ki sprejme njeno pomoč. Konec pravljice je odprt, saj omogoča, da jo otrok nadaljuje po svoje.

Kresnička

Recenzija